Ενημέρωση για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών

1111

Η Διοίκηση του συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού ξενοδοχείων Αττικής έβγαλε την ακόλουθη ανακοίνωση 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η εντατικοποίηση της δουλειάς στον κλάδο, οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και κατάλληλες υποδομές, αλλά και η εξέλιξη στις εργασιακές σχέσεις έχουν καταστήσει την δουλειά κάτω από συνθήκες καύσωνα πραγματικά αφόρητη.

Οι κίνδυνοι για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων όχι μόνον έχουν αυξηθεί, αλλά για ορισμένες ομάδες εργαζομένων υψηλού κινδύνου αποτελούν ζήτημα ζωής ή θανάτου.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, πάσχοντες από χρόνια νοσήματα (όπως σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές αρτηριακής πίεσης), ή ακόμη και όσοι λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα (πχ ινσουλίνη, αντιδιαβητικά, διουρητικά, αντιχολιεργικά κ.ά.) θα πρέπει με ευθύνη της εργοδοσίας να αποφεύγουν την επιπλέον καταπόνηση την ώρα που εργάζονται, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Το ίδιο και για τις συναδέλφισσες κατά την κύηση.

Χρειάζεται να λαμβάνονται άμεσα οργανωτικά μέτρα, όπως η χορήγηση διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, παροχή πόσιμου νερού σε θερμοκρασία 10ο –15ο C, αναπροσαρμογή του προγραμματισμού των εργασιών, χορήγηση κατάλληλων μέτρων ατομικής προστασίας και ετοιμότητα για παροχή πρώτων βοηθειών.

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, με τη διαμόρφωση σκιερού μέρους για συχνότερα και μεγαλύτερα διαλείμματα, ή κατασκευή στεγάστρων ώστε να μην είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο.

Για τους συναδέλφους διανομείς, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα (38ο C και άνω), θα πρέπει αμέσως να παύουν να απασχολούνται εκτός εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων.

Είναι γνωστό πως για το κράτος και την εργοδοσία όλα αυτά αποτελούν κόστος και γι’ αυτό τις περισσότερες φορές δεν γίνεται τίποτε. Παράλληλα οι τεχνικοί ασφαλείας και οι γιατροί εργασίας, όπου προβλέπονται, είναι κάτω από τον έλεγχο των εργοδοτών. Ο δε ρόλος των αρμόδιων Επιθεωρητών Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων εφαρμογής των μέτρων έχει τα τελευταία χρόνια από τις κυβερνήσεις υποβαθμιστεί, τόσο στο περιεχόμενο των παρεμβάσεών τους όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό.

Καλούμε τους εργαζόμενους του κλάδου να απευθύνονται στο Συνδικάτο και τα επιχειρησιακά τους σωματεία, στις επιτροπές υγείας και ασφάλειας όπου υπάρχουν κι έχουν το δικαίωμα παρέμβασης και υπογραφής συλλογικών ρυθμίσεων, με αντικείμενο την εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

Να μην γίνεται ανεκτή καμιά παράλειψη, ή εργοδοτική αυθαιρεσία που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή μας