Ενημερώσεις απο τα σχήματα της ΛΑΝΤΖΑ σε όλη την Ελλάδα

Η συλλογικότητα ΛΑΝΤΖΑ Αγωνιστική Εργατική συσπείρωση στον Επισιτισμό Τουρισμό έχει παρέμβαση σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας ενώ σταδιακά επιδιώκουμε την διεύρυνση μας σε ακόμα περισσότερες . Τα τελευταία χρόνια συναντάμε μεγάλη αποδοχή και στήριξη των θέσεων μας από πολλούς εργαζόμενους στον κλάδο που επιλέγουν να  συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες μας . Η ΛΑΝΤΖΑ δεν είναι μια συνδικαλιστική παράταξη με την στενή έννοια αλλά περισσότερο μια συλλογικότητα η οποία όμως συμμετέχει στα κατά τόπους  κλαδικά σωματεία με την δική της γραμμή και το δικό της αγωνιστικό πλαίσιο .