Πατήστε για να δείτε ολόκληρη τη σύμβαση καθώς και μισθολογικούς πίνακες εδώ